Header Menu
NEWS & ACTIVITY
Thank You Pool Party The Maldives Phase 1

ภาพบรรยากาศอบอุ่นภายในงาน เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 62 ณ สวนส่วนกลาง เฟส 1

ขอขอบคุณสมาชิกครอบครัวกรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา ทุกท่านที่ให้เกียรติมาชมคอนเสิร์ต ลุลา และร่วมงานในครั้งนี้

 

ภายในงานหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยค่ะ

แล้วพบกันใหม่งานหน้านะคะทุกคน

 

เฟส 2 สไตล์ THE MIAMI เปิดจองแล้ว สนใจมาเป็นครอบครัว กรีเน่ ดอนเมือง สรงประภา กันนะคะ


< Previous Next >