Header Menu
NEWS & ACTIVITY
Signing Ceremony Financial Support to PREEDA REAL ESTATE Co.,LTD.

นาย สยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME  (ที่3ซ้าย) ,

นางสาว ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  (ที่2 ซ้าย) ,

นาย คูณเกียรติ วัฒนวิทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้อำนวยการภาคธุรกิจ SME ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

พร้อมด้วย นายกฤษณะ ปรีดานนท์ ประธานกรรมการ บริษัทในเครือปรีดากรุ๊ป (ที่3ขวา) ,

นางสาวปิยะฉัตร ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดา เรียลเอสเตส จำกัด (ที่2ขวา)

และ นายปิติพัฒน์ ปรีดานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีดา โฮลดิ้ง จำกัด (ขวา) 

ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการ กรีเน่ ดอนเมือง-สรงประภา เฟส 2

หลังจากที่ประสบความสำเร็จมาแล้วจากการเปิดเฟส 1


< Previous Next >