02 055 9224
ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลด 10,000 บาท* กับ GRENE CONDO ดอนเมือง - สรงประภา
1

ข้าพเจ้าตกลงให้ความยินยอมแก่บริษัท PREEDA REAL ESTATE CO.,LTD. และบริษัทในเครือ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการประมวลผล เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อการนำเสนอและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงการของบริษัทและบริษัทในเครือ และเพื่อให้บริษัทและบริษัทในเครือปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการ รวมถึงการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของข้าพเจ้าผ่านแบบสอบถาม พร้อมทั้ง ยอมรับเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัว


อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว